Ceník BAAS platný od 1.5.2016
cenik 1605 01

BaaS - Backup jako služba

 • Napojení do dohledového centra
 • Vytvoření přístupových oprávnění pro jednoho administrátora
 • Poskytnutí automatického instalačního balíčku
 • Dohled nad zálohováním
 • Zasílání reportů o zálohování
 • Poskytnutí potřebných licencí pro zálohování

RaaS - Recovery jako služba

 • Obnova VM, souborů a aplikací dle potřeb zákazníka

DPaaS - Data Protection jako služba

 • BaaS
 • RaaS
 • Návrh řešení zálohování a obnovy dle potřeb zákazníka
 • Návrh změn zálohování dle aktuálního stavu
 • Veškeré instalační a konfigurační práce
 • Měsíční testy náhodné obnovy